ALTERNATYWA WOBEC SZKOŁY

Często braku­je czasu na intensywną i długotrwałą pracę nad danym przypadkiem, co może uniemożliwić psychologowi właściwe nadzorowanie postępów dziecka i interwe­niowanie w miarę potrzeby w sposób odpowiedni dla danej sprawy.W Wielkiej Brytanii wiele lokalnych placówek oświatowych zapewnia dzie­ciom odmawiającym chodzenia do szkoły naukę w domu. Nauczanie w domu jest prowadzone przez wyznaczonego nauczyciela (raz lub dwa razy w tygo­dniu), z okresową kontrolą pracownika socjalnego lub psychologa wychowaw­czego. Biorąc jednak pod uwagę wyniki cytowanych wcześniej badań (Blagg i Yule, 1984), które wykazały zasadniczy brak skuteczności tej metody ( do tego stopnia, że autorzy zastanawiali się, czy nie hamuje ona ewentualnego sponta­nicznego ustąpienia objawów), należy poważnie zastanowić się nad sensem jej stosowania.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!