ATMOSFERA PANUJĄCA W RODZINIE

Prawidłowość ta, znana pod nazwą ortogenetycznej zasady Wernera (Werner, 1948), pokazuje, jak potężny, pomimo upływu lat, może być wpływ problemów powstałych w młodości.Kolejną kwestią, którą należy rozważyć w poszukiwaniu przyczyn problemów dziecka, jest atmosfera panująca w rodzinie. Człowiek jest istotą społeczną i czu­je się najlepiej jako członek akceptującej go grupy. Reaguje na subtelne zmiany atmosfery wewnątrz grupy i często podejmuje działania, na które nigdy by się nie zdecydował, gdyby inni członkowie nie uważali, że tak właśnie należy postąpić. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dzieci, które muszą dopiero rozwinąć umiejętność decydowania o sobie – umiejętność, która osobom dorosłym pozwa­la skutecznie przeciwstawiać się wpływom i oczekiwaniom z zewnątrz. Nie jest więc zaskakujące, że relacje wewnątrz rodziny oraz ich przejawy mogą silnie wpływać na zachowanie młodego człowieka.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!