AUTENTYCZNOŚĆ PROBLEMU

Ważne jest, żeby nauczyciele uznali pozornie irracjonalne obawy dziecka za poważne problemy i nie lekceważyli ich, traktując jako próby zwrócenia na sie­bie uwagi i dziwaczne kaprysy. Należy pamiętać, że nawet jeśli dolegliwości fi­zyczne dziecka wynikają z przyczyn psychologicznych, a nie organicznych, jego cierpienie jest równie prawdziwe i dotkliwe. Choć okazanie wrażliwości na uczucia dziecka ma istotne znaczenie, nie należy przesadzać, angażując się w długie i powracające dyskusje na temat tego typu objawów, ponieważ może to mieć dla nich efekt wzmacniający. W przypadku kiedy nauczyciele uznają autentyczność problemu odmowy chodzenia do szkoły, wywołujące go czynniki związane ze środowiskiem szkol­nym bywają często lekceważone, przesadną zaś wagę przywiązuje się do nad­miernej zależności w stosunkach dziecka z rodzicami, opisywanej w teoriach lę­ku separacyjnego (King i in., 1995).

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!