AUTOKRATYCZNY SPOSÓB

Na­gradzanie w tym sposobie postępowania jest stosowane rzadko dominują kary. Panują ścisłe rygory, przy czym są one uczniom-wychowankom narzucane, a nie uzgadniane z nimi. Autokratyczny sposób postępowania jest często oceniany negatyw­nie, jako tłumiący inicjatywę. Prowadzi on do daleko idącego zdyscyp­linowania w warunkach ściśle kontrolowanych, nie doprowadza jednak zazwyczaj do internalizacji norm, nie wzbudza refleksyjności, nie stwarza podstaw do wartościowego samodzielnego działania. W związku z tym styl ten, jako dominujący sposób postępowania, można uznać za niekorzystny, co nie przeczy temu, że niekiedy ingerencja autokratyczna jest pożądana.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!