BOGATA WIEDZA

Istnieje bogata wiedza na ten temat, my ograniczymy się do wstępnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jakie cechy osobowości sprzyja­ją oddziaływaniom pedagogicznym, a jakie mogą je utrudniać.Trzeba zastrzec od razu, że pytanie to świadczy o pewnym uproszczeniu, w zakres czynności pedagogicznych wchodzą bowiem różnorodne oddziaływania i odmienne właściwości jednostki mogą sprzyjać poszczególnym ich kategoriom. Na przykład inne właściwości okazują się szczególnie ważne w przypadku wychowania, inne w przy­padku nauczania, aczkolwiek — jak wiemy — oba rodzaje od­działywań są ze sobą ściśle sprzężone . Inne właściwości bywają przydatne w oddziaływaniach wobec małych dzieci, inne w przypadku starszej młodzieży i osób dorosłych.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!