BULIMIA

Bulimia jest odmianą jadłowstrętu psychicznego uznawaną początkowo za odrębną chorobę, rozpoznaną po raz pierwszy przez Russella w 1979 roku. Opi­sał on grupę dziewcząt, które wykazywały silny lęk przed nadwagą, lecz w prze­ciwieństwie do anorektyczek nie były wyjątkowo chude. Nie przestrzegały także ścisłej diety, lecz zdarzało im się pochłaniać ogromne ilości jedzenia. Następnie wywoływały wymioty, stosowały środki przeczyszczające lub wykonywały mor­dercze ćwiczenia fizyczne, aby uchronić się przed utyciem po szampańskiej uczcie.Bulimia pojawia się zazwyczaj po okresie dojrzewania, u około 1% nastola­tek i młodych kobiet (Faiburn i Beglin, 1990). Sporadycznie może występować też u dziewcząt przed początkiem miesiączkowania, aczkolwiek zdarza się to rzadko (Schmidt i in., 1992). Nie ma żadnych dowodów na dziedziczność cho­roby, to raczej doświadczenia życiowe zdają się być czynnikami przyspieszający­mi rozwój bulimii (Fombonne, 1995b), np. spora liczba dziewcząt chorych na bulimię to ofiary przemocy na tle seksualnym .

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!