Kategoria: Uncategorized

POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Chodzi o to, co w drugim człowieku bardziej nas interesuje. Chodzi o to, czy jesteśmy gotowi partycypować w stwarzaniu owych sprzyja­jących okoliczności rozwojowych innym ludziom, mając na uwadze sygnalizowaną optymalizację. Zależnie od tego nasze możliwości oddziaływań pedagogicznych okazują się mniejsze bądź większe. Od tego zależy w dużej mierze rzeczywiste zaangażowanie pedagoga, a w konsekwencji skuteczność jego oddziaływań. Chodzi wreszcie o tó, za co czujemy się odpowiedzialni.Zwracaliśmy uwagę, że człowiek odpowiada nie tylko za siebie (patrz rozdział I). Jednak do jakiej odpowiedzialności poczuwa się rzeczywiś­cie? Ponieważ w oddziaływaniach pedagogicznych w niewielkim tylko zakresie ma miejsce odpowiedzialność prawna za innych ludzi, sprawa owego poczucia okazuje się niezwykle ważna.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!