CZYNIENIE POSTĘPÓW ROZWOJOWYCH

Pierwszy sposób postępowania sprzyja uczeniu się i czynieniu rozwojowych postępów. Sposób drugi, a szczególnie zupełny brak zasad, gdy przypadek decyduje o takim lub innym postępowaniu osoby oddziałującej, utrudnia uczenie się i jest zdecydowanie niekorzy­stny dla rozwoju jednostki. W oddziaływaniach osób stanowiących otoczenie dziecka funkcjonuje jednolity system zasad, to zaczyna on funkcjonować również w jego zachowaniu. Przyswajanie zasad — norm odbywa się początkowo bezwiednie, dopiero z czasem zostają one uświadamiane Następuje poznanie również innych zasad i sys­temów, internalizacja jednych, odrzucenie innych.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!