DECYDUJĄCE W WYCHOWANIU

Trudno stwierdzić, czy można tę kwestię rozpatrywać w oddzieleniu od wpływów genetycznych, wiadomo jednak, że niektóre dzieci wydają się spokojnie znosić przeciwności losu, podczas gdy inne źle reagują na azdą zmianę. Występowanie tej cechy jest szczególnie zaskakujące wtedy gdy me wykazuje jej żadne z rodziców. W podobnych przypadkach zachowanie dziecka, niespotykane w danej rodzinie, często wywołuje ich rozdrażnienie. Trzecim czynnikiem decydującym o zachowaniu dziecka jest historia jego życia. Zawiera ona często ważne wątki i wydarzenia, które silnie wpłynęły na ukształ­towanie się schematów zachowań aktualnie prezentowanych przez dziecko. Smierc rodzica, poważna choroba wśród rodzeństwa, maltretowanie lub zanie­dbanie przez rodziców – te i podobne fakty – wywołują bardzo silne emocjo­nalne i behawioralne reakcje, które mogą szybko stać się częścią utrwalonych schematów reagowania dziecka.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!