DIAGNOSTYKA

W ostatnich latach zamieszanie w terminologii stało się szczególnie wyraź­ne. Jak pisaliśmy powyżej, za istotę problemu uznaje się trudności ze skupie­niem uwagi, a powszechnie akceptowanym terminem jest zespół deficytu uwagi ADD (attention deficit disorder) – pojęcie stosowane w standardowym podręcz­niku diagnostycznym w Stanach Zjednoczonych (DSM-IV) (American Psychia­trie Association, 1994). Dzieci z tym zespołem mają trudności z koncentrowa­niem uwagi przez dłuższy czas i łatwo ulegają rozkojarzeniu. Jeżeli objawy te łączą się z występowaniem niepokoju, nerwowości, wówczas zaburzenia nazy­wane są zespołem deficytu uwagi i nadmiernej aktywności ruchowej ADHD (at­tention deficit hyperactivity disorder).

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!