DLA ODMIANY

Dla odmiany, wagarowicze pojawiają się w szkole.Przeważnie szkoła nie wy­wołuje w nich nadmiernego lęku czy niepokoju, rzadko też uskarżają się na do­legliwości fizyczne. Częściej ukrywają nieobecność w szkole przed rodzicami, włócząc się w ciągu dnia po ulicach, częściej też dopuszczają się czynów o cha­rakterze antyspołecznym. Z relacji rodziców uzyskanych w badaniach porów­nawczych wagarowiczów i dzieci odmawiających chodzenia do szkoły (Galloway, 1983) wynika, że ci pierwsi pozostają pod silniejszym wpływem rówieśników, czę­ściej kłamią, popełniają kradzieże i przebywają po szkole poza domem. Z kolei dzieci odmawiające chodzenia do szkoły bardziej przejmują się sprawami zwią­zanymi z nauką i samopoczuciem rodziców, a także niechętnie wychodzą z do­mu.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!