DLA PEDAGOGICZNEGO ODDZIAŁYWANIA

Dla pedagogicznego oddziaływania jest nieobojętne, czy dostrzega­my w drugim człowieku kogoś, kto ma nie mniejsze od naszych potrzeby i czy respektujemy nie mniejsze od naszych jego prawa w zaspokajaniu owych potrzeb. Chodzi o uznanie podmiotowości drugiego człowieka. Jest to niezwykle ważny postulat wobec pedagoga. Nie respektując podmiotowości drugiego człowieka, nie można być dobrym wy- chowawcą-nauczycielem. Chodzi o to, by widzieć w drugim człowieku nie tylko przedmiot faktycznych bądź możliwych oddziaływań, ale jednostkę mającą określone potrzeby i dążenia, której przysługuje jak wszystkim ludziom — autonomia, prawo do samostanowienia.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!