DLA UTRWALENIA ELEMENTÓW

Dla ustalenia elementów podtrzymujących zachowania związane z każdą formą fobii istotne znaczenie ma stwierdzenie, czy są one wzmacniane negatyw­nie czy pozytywnie, tzn. czy „nagrodę” stanowi uniknięcie czegoś nieprzyjemne­go (wzmocnienie negatywne) czy uzyskanie przyjemnych doznań (wzmocnienie pozytywne). W przypadku odmowy chodzenia do szkoły należy stwierdzić: Czy unikanie szkoły pozwala złagodzić lub wyeliminować nieprzyjemne do­znania, takie jak np. dokuczanie ze strony kolegów i koleżanek (wzmocnie­nie negatywne)?Mnogość rodzajów i przejawów odmowy chodzenia do szkoły, mających roz­maite podłoże i symptomy, wywołała burzliwą dyskusję dotyczącą właściwego planu interwencji.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!