DLA WIĘKSZOŚCI RODZIN

Dla większości rodzin zagłębianie się w ich funkcjonowanie wewnętrzne jest niezmiernie trudne. Jednak brak po­ważnych zmian w podejściu i postawach wobec problemu znacznie zwiększa ry­zyko nawrotu choroby. Jedną z pierwszych prac w tej dziedzinie stanowiły bada­nia Minuchina i jego zespołu, którzy zajmowali się analizą struktur funkcjonowania tzw. rodzin psychosomatycznych (Minuchin i in., 1978). Mi- nuchin opisał schemat funkcjonowania, którego ściśle trzymają się członkowie takiej rodziny, zazwyczaj silnie uwikłani we wzajemne zależności. Charaktery­styczną cechą tych rodzin jest tendencja do unikania konfliktów rodzinnych, a w przypadku występowania konfliktów małżeńskich – skłonność do włączania w nie dziecka.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!