DOBRE EFEKTY

Dobre efekty daje również podzielenie nauki na krótkie etapy przerywane jakąś ormą aktywności (w tym także pozwoleniem na opuszczenie co jakiś czas kla­sy), a także udzielanie krótkich wskazówek, które są często powtarzane. Kon­centracji uwagi dziecka sprzyja także nauczenie go wykorzystywania różnych pomocy dydaktycznych, tworzenia konspektów i podkreślania ważnych infor­macji. Nawet podanie listy książek i potrzebnych materiałów umożliwia źle zor­ganizowanym, nieuważnym uczniom wykonanie danego zadania. Wiele technik wykorzystywanych w kształceniu specjalnym to po prostu dobre metody naucza­nia. Do prostych sposobów, dzięki którym uczniowie lepiej się koncentrują i więcej zapamiętują z lekcji, .należy poinformowanie ich z wyprzedzeniem o    tym, czego będą się uczyli, wykorzystanie materiałów wizualnych oraz przeka­zywanie poleceń słownie i na piśmie.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!