DOMINACJA W PEDAGOGICZNYCH ODDZIAŁYWANIACH

Gdy dominuje ono w pedagogicznych oddziały­waniach, mówi się o stylu demokratycznym. Styl ten stwarza znacznie większą swobodę, charakteryzuje się mniejszymi rygorami, unikaniem wydawania bezwzględnych poleceń. Ustalenia bywają dokonywane wspólnie z uczniami-wychowankami. Dużą wagę przywiązuje się do tego, by obowiązywało to, co rzeczywiście jest przez nich akcep­towane, zmierza się do pełnej internalizacji norm. Stąd częste przeko­nywanie, a jako forma szczególnie dogodna do dokonywania roz­strzygnięć wątpliwych spraw — dyskusja, w której decydują argumen­ty rzeczowe, niezależnie od tego, kto je wskazał i sformułował. Nauczyciel-wychowawca podejmuje działania wspólnie z ucznia­mi-wychowankami, przybierając postawą partnerską.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!