DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PRZEMOCĄ

U dzieci, które doświadczyły nadużyć przed ukończeniem dwóch lat poczucie własnego ja ulega zaburzeniu. Mają one problemy z anga­żowaniem się w zabawy wymagające wykorzystania wyobraźni (Alessandri, 1991), wykazują też większą agresywność i mniejsze kompetencje niż ich rówie­śnicy. Mają niższe poczucie własnej wartości i mniejszą zdolność radzenia sobie z trudnościami (Cicchetti i Toth, 1995).Jak już wspomnieliśmy ., nawiązanie dobrych stosunków z ró­wieśnikami stanowi kluczowy element rozwoju dziecka. Doświadczenia związane z przemocą mogą zaburzyć ten proces, ponieważ dziecko wykazuje wtedy większą skłonność do agresji werbalnej i fizycznej i może reagować w ten sposób ria przy­jazne gesty lub oznaki niepokoju innych dzieci (Mueller i Silverman, 1989).

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!