DYSKRETNOŚĆ

Użyteczne może być przep­rowadzanie różnego rodzaju analiz, dokonywanie syntez, wnioskowanie, uogólnianie. Bardzo ważne jest identyfikowanie problemów; w związku z nim pozostaje formułowanie pytań, stawianie hipotez  i podejmowanie działań mających na celu ich weryfikację. To ostatnie bywa poprzedzane planowaniem postępowania, później następuje jego i realizacja. W jej wyniku zostają zgromadzone jakieś dane, które trzeba  opracować, dojść do stwierdzeń, uogólnić je, zinterpretować. Tymi  długimi ciągami działań ucznia trzeba sterować: stosownie do potrzeb wzbudzać je i ukierunkowywać. Należy to czynić dyskretnie, nie tłumiąc inicjatywy i spontanicznych zainteresowań ucznia, ale roz­wijając je, stosownie do najbardziej ogólnego celu, jakim nie jest (nie powinno być) przyswojenie określonych treści, lecz optymalizacja rozwoju jednostki. W kształceniu ogólnym konkretne treści stanowią często jedynie środek.A co stanowi cel, jeśli chodzi o wiedzę zdobywaną przez ucznia?

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!