DZIECI CIERPIĄCE NA FOBIĘ

Co więcej, wiele dzieci cierpiących na fobię szkolną bez problemu rozstaje się z rodzicami, angażując się w inne ak­tywności społeczne i rekreacyjne. Ze względu na słabe punkty wcześniejszych teorii wielu współczesnych autorów podkreśla rolę samej szkoły jako źródła lę­ku (Pilkington i Piersel, 1991).Przy rozpoznawaniu rozmaitych odmian fobii szkolnej zwraca się często uwa­gę na różnicę pomiędzy ostrą i chroniczną formą odmowy chodzenia do szkoły. Dokonanie takiego rozróżnienia ma znaczenie dla opracowania właściwego pla­nu działania. Berg i in. (1969) sugerują, że jeśli absencję poprzedzał przynajmniej trzyletni okres regularnego uczęszczania na zajęcia, to problem ten należy uznać za ostry niezależnie od tego, jak długo utrzymuje się w chwili stawiania diagnozy. W pozostałych przypadkach mamy do czynienia z fobią chroniczną.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!