DZIECI I LEKI

Czy takiemu dziecku wolno podawać silne leki w celu zminimalizowania naturalnej reakcji na zachowania opiekunów? Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie jest różna i zależy od tego, po której stronie Atlantyku mieszka lekarz. W Wielkiej Brytanii do rzadkości należy po­dawanie leków dzieciom, które nie cierpią na poważne schorzenia fizyczne lub wyraźne i głębokie zaburzenia psychiczne. Klinicyści amerykańscy dużo chętniej uciekają się do leczenia farmakologicznego (Campbell i Cueva, 1995). Wyniki badań w Stanach Zjednoczonych potwierdzają, że w przypadku pewnych chorób psychicznych, takich jak schizofrenia (Spencer i Campbell, 1994), natręctwa my­ślowe i czynności przymusowe (De Veaugh-Geiss i in., 1992) leki są tak samo skuteczne w przypadku dzieci, jak i dorosłych osób. Wartość leków jest jednak znikoma w przypadku innych poważnych zaburzeń, szczególnie depresji.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!