DZIECI Z ZABURZENIAMI

Należy unikać testów o ograniczonym cza­sie, ponieważ dzieci pod taką presją często wypadają poniżej swoich możliwo­ści. Pozostali, uczniowie na pewno wykażą wiele tolerancji, jeśli w zrozumiały sposób wyjaśni się im sytuację.Dzieci z zaburzeniami uwagi często muszą opanować techniki monitorowanra i kontrolowania własnej uwagi i zachowania. Można je nauczyć kilku alterna­tywnych sposobów postępowania, gdy zgubią się w trakcie wykonywania zadania, np. szukania instrukcji na tablicy, podnoszenia ręki, cierpliwego przeszukiwania pamięci lub odpowiednio cichego pytania innych uczniów. Znajdowanie innych sposobów radzenia sobie niż przerywanie nauczycielowi daje dziecku poczucie większej samowystarczalności i sprzyja tworzeniu atmosfery współpracy.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!