DZIESIĘCIOLETNI CHŁOPIEC

Dziesięcioletni Allan został skierowany na terapię z powodu agresyw­nych i nieprzyjaznych zachowań w domu i w szkole. Chłopiec został za­adoptowany przez aktualnych rodziców w wieku pięciu lat. Wcześniej, w swojej rodzinie pochodzenia, doświadczał przemocy i odrzucenia. Nie umiał podać innego wyjaśnienia swoich zachowań niż to, że dener­wuje się ilekroć ktoś go drażni. Regularnie odbywane sesje z wykorzy­staniem zabawy zostały szybko zdominowane przez motywy tragiczne (zabijani lub ranieni ludzie, udaremniane próby ratowania ludzi). Tera­peuta, który stopniowo stał się uczestnikiem zabaw, wyraził opinię, że chyba nie da się pomóc występującym w nich postaciom. Po upływie trzech miesięcy w zabawie zaczął pojawiać się nowy wątek. Okaleczo­ne lub ranne zabawki zaczynały szukać odwetu z determinacją, której nic nie mogło stanąć na drodze.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!