EMPATIA I TAKT

Nie wyczerpuje się w czuwaniu nad tym, by człowiek ten nie czynił sobie krzywdy i nie zagrażał nikomu. Pedagoga obciąża — w jego mniemaniu — to, że osoba, na którą oddziałuje, nie realizuje swych możliwości (jeśli to stwierdza). Nie czuje się on również bez winy, gdy powstrzymuje się od oddziaływań w sytuacji, w której może wywrzeć korzystny wpływ na rozwój drugiego człowieka. Tego rodzaju poczucie odpowiedzialności sprzyja pedagogicznemu oddziaływaniu, wzmaga motywację wycho­wawcy-nauczyciela.Zwracaliśmy uwagę na potrzebę respektowania w oddziaływaniach pedagogicznych podmiotowości drugiego człowieka i związane z tym trudności. Dodatkowy problem polega na tym, że nie chodzi tu o deklaracje werbalne, ale o to, co rzeczywiście funkcjonuje w codzien­nych kontaktach.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!