Dekarbonizaca przemysłu, kogeneracja, trigeneracja

Dekarbonizacja przemysłu – kogeneracja, trigeneracja i energia z odzysku

Wraz z rozwojem przemysłu nastąpił szybki wzrost popytu na energię potrzebną do napędzania procesów produkcyjnych. Duży pobór energii, jak również uzmysłowienie sobie jej marnotrawienia na licznych etapach produkcyjnych sprawia, że przedsiębiorstwa wypatrują innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko zredukują koszty działalności, ale także przyczynią się do zminimalizowania niepożądanego ich wpływu na ekosystem.

Co to jest dekarbonizacja przemysłu?

Dekarbonizacja przemysłu to działanie, które ma na celu zwiększenie autonomii energetycznej zakładów produkcyjnych poprzez wprowadzanie rozwiązań pozwalających na efektywniejsze wykorzystywanie zasobów energetycznych, przede wszystkim przez zwiększenie udziału elektryfikacji czy zredukowanie użycia węgla i gazu. Osiągnąć te cele można za pomocą innowacyjnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na wytwarzaniu w ramach jednego procesu technologicznego ciepła oraz energii elektrycznej, bądź trigeneracja, gdzie oprócz energii i ciepła w trakcie pojedynczego procesu technologicznego uzyskiwany jest także chłód.

W wielu dziedzinach przemysłu realne jest też wykorzystanie energii z odzysku, czyli tzw. “czystej energii”. To energia, która powstaje na różnych etapach produkcji i która najczęściej bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – bezpowrotnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii, a później ponowne jej wykorzystanie daje z czasem spore oszczędności, a zarazem przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla przez zakład produkcyjny.

Nakłady finansowe przeznaczone na dekarbonizację przemysłu równoważą się po paru latach

W czasie globalnej świadomości negatywnego wpływu działań człowieka na otoczenie oraz wiedzy, że złoża paliw kopalnych za kilka dekad się wyczerpią, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem dla gospodarki, bo jest gwarancją jej rozwoju w przyszłych dekadach. Nakierowanie przemysłu ku korzystaniu z energii odzyskanej i odnawialnej to najwłaściwsza metoda do zapewnienia przemysłowi niezależności energetycznej. Naturalnie, wdrożenie takich środków ciągnie za sobą spore koszty, niemniej jednak w efekcie pożytek jaki one zapewniają, zupełnie je kompensują. Oszczędności uzyskane dzięki obniżeniu kosztów kupna energii już po kilku latach potrafią zwrócić koszt poniesiony na taką innowację. Z drugiej strony redukcja śladu węglowego przemysłu i jego negatywnego wpływu na otoczenie to już wartość bezcenna dla wszystkich.

Kontakt z firmą:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10