Aplikacja Flobo – automatyczna windykacja należności

Zobacz więcej szczegółów o automatycznej windykacji na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Jest sporo różnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z nieopłaconymi należnościami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy oferują usługi B2B, ale również firmy z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja polubowna – systematyczne monitowanie dłużnika

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia swojej własności poprzez proces windykacji. Choć termin ten wielu osobom negatywnie się kojarzy, tak naprawdę oznacza to procedurę w trakcie której podejmuje się względem dłużnika różne czynności zgodne z aktualnymi przepisami. Czynności te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc cykliczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy ta metoda windykacji będzie nieskuteczna, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i co miesiąc generuje porównywalną ilość faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, że jakaś część opłat nie zostanie przelana we wskazanym czasie z pewnością się zwiększa. W organizacji całej procedury związanego z księgowaniem wpłat pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma też moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – proces przypominania o konieczności opłacenia faktury

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w wyznaczonym czasie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący to narzędzie może skonfigurować indywidualne scenariusze działań wszczynanych względem nieterminowych kontrahentów, wyznaczając m.in. przerwy między poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Informacja o nadciągającym terminie przelewu za fakturę wysyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli upomnienia nie poskutkują, dalszymi etapami automatycznej windykacji podejmowanymi przez robota Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 €, a potem przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, jeżeli wymienione powyżej kroki nie przyniosą pożądanego skutku, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza czas poświęcany na śledzenie wpływających przelewów, a po pewnym okresie przynosi także znaczną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]