Bezpłatny generator not księgowych – skorzystaj z niego, gdy kontrahent nie opłaca faktur

Wygodny bezpłatny generator not księgowych online

Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności spotyka kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury we wskazanym terminie. Niecałą dekadę temu był to znaczny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w przypadku wystąpienia zwłoki we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo pozwala na wystawianie opieszałym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – stosować jako jeden z etapów działań upominawczych, a może wystawiać niezwłocznie?

Zgodnie z artykułami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, ale nie przekraczającym 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 roku ma natomiast prawo wystawić notę na 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Należy wspomnieć, że taką notę można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez obowiązku wcześniejszego upomnienia o upływie terminu. Wypada jednakże wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zburzy pielęgnowanych nierzadko przez szmat czasu dobrych relacji biznesowych. W końcu przyczyną opóźnienia w przelaniu należności za fakturę mogą być przejściowe problemy z wypłacalnością lub niespodziewane przeoczenie dłużnika, a nie jego umyślny zabieg. Z tego też powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Sprawdź generator not księgowych na 40 euro

W momencie, gdy wierzyciel ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie wyszczególniono we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin płatności za faktury.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego darmowo przez Flobo – polską aplikację automatyzującą obsługę należności, która wyposażona jest również w kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]