Faktura proforma – znaczenie i wykorzystanie w biznesie

Zajrzyj tutaj jeśli zastanawiasz się co oznacza faktura proforma.

Wszyscy, którzy prowadzą własną firmę, ale również i większość osób realizujących zakupy online, spotkali się choć raz z fakturą pro forma. Nie każdy jednak wie, czym de facto jest ten dokument i czym odróżnia się on od tradycyjnej faktury.

Czy faktura proforma jest wiążąca?

W języku łacińskim pro forma znaczy „prowizorycznie”, toteż częstokroć można spotkać się z objaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, faktura tego rodzaju nie jest dokumentem księgowym, tym samym nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów czy w ewidencji księgowej. Zaleca się natomiast zachować ją np.w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna uchodzić wobec tego za dowód handlowy, który rodzajem przedłożenia danej oferty. Nie jest potwierdzeniem wykonania usługi ani kupna artykułów, czyli zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie nie stanowi podłoża do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, dlatego że dotyczy sprzedaży lub usługi, która jeszcze nie jest wykonana, więc warunki transakcji w niej opisane mogą w każdej chwili podlegać negocjacjom.

Jak wygląda i kiedy wolno wystawić fakturę proforma?

Faktura proforma zawiera analogiczne elementy i wygląda podobnie jak faktura VAT, a więc:

  • dane kontrahentów,
  • miejsce oraz datę,
  • nazwę usług lub towarów, stanowiących przedmiot transakcji (razem z wykazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno konkretnych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana również słownie,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o zakresie naliczonych zniżek,
  • wskazanie przewidywanej daty dostarczenia towaru bądź wykonania usługi,
  • określenie terminu zapłaty.

Żeby nie było żadnych problemów z odróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, generującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę trzeba oznaczyć wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Należy również mieć na uwadze, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności dostarczenia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wystawia się w momencie, kiedy odbiorca przeleje już przedpłatę czy też uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji.