Kurs funta szterlinga – gdzie szukać aktualnych informacji?

Więcej o funt kurs.

Funt brytyjski, którego prawidłowa nazwa to funt szterling, to jedna z najsilniejszych istniejących walut. Mimo przynależności początkowo do struktur Wspólnoty Europejskiej a następnie UE, Wielka Brytania nie weszła do strefy euro i utrzymała swoją historyczną walutę.

Funt brytyjski po Brexicie

W wyniku decyzji o Brexicie, który był procedurą trwającą cztery lata, wartość funta względem euro oraz dolara dostrzegalnie zmalała. Wiązało się to m.in. z ogłoszeniem przez znane podmioty, w tym te związane z sektorem finansów, rezygnacji z rynku brytyjskiego, co groziło spadkiem ilości miejsc pracy, a co za tym idzie także obniżeniem przychodu krajowego brutto. Odrabianie znacznego spadku kursu funta szterlinga z połowy 2016 r. odbywa się bardzo powoli i przy całkiem dużych skokach wartości waluty. Dodatkową komplikacją w tym procesie stał się kryzys z 2020 r. spowodowany długotrwałym zamknięciem angielskiej gospodarki w trakcie pandemii wirusa COVID-19. Trzeba jednak podkreślić, iż funt brytyjski to niezwykle silny pieniądz, funkcjonujący w Królestwie Brytyjskim już od XII w., który w samym tylko ubiegłym wieku wyszedł obronną ręką z dużych spadków wywołanych zarzuceniem powiązania funta ze złotem, z dewaluacji z 1949 r. i ze słynnego ataku spekulacyjnego określanego mianem “Czarnej środy” z 1992 r.

Komu potrzebne informacje dotyczące kursu funta?

Funt szterling pozostaje dla Polaków znaczącą walutą, w której wciąż ochoczo inwestują swój kapitał. Dzieje się tak w głównej mierze dlatego, iż mimo Brexitu, większość Polaków zatrudnionych w Wielkiej Brytanii nie planuje wrócić do ojczyzny i w dalszym ciągu utrzymuje finansowo swoich krewnych w Polsce. Aktualnym kursem funta interesuje się wobec tego znaczna grupa osób. Szuka ona w szczególności precyzyjnych komunikatów nie tylko o przeliczniku tej waluty na euro albo złotówki, ale częstokroć też wykresów historycznych sięgających kilku lat wstecz. Takie informacje znajdują się m.in. na stronach kantorów internetowych, które odświeżają kurs co kilka sekund. Informacje te umożliwiają także wprawnym inwestorom zlecać sprzedaż waluty po najlepszym kursie.