Twoi kontrahenci są nieterminowi? Może czas przejść na metodę kasową?

Skieruj się tu po więcej szczegółów o metodzie kasowej.

Właściciele firm z reguły rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w chwili wystawienia faktury. W tej sytuacji urząd skarbowy nie docieka czy na rachunku płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie wcześniej niż po otrzymaniu płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – strategia na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w przelewach należności to nie rzadkość. Właściciele firm często spotykają się z sytuacją, kiedy są zmuszeni wiele razy monitować kontrahenta odnośnie zapłaty za zrealizowane usługi lub sprzedane towary. Jeśli takie sytuacje zdarzają się notorycznie, nawet znakomicie działająca firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków na czas i finalnie narazić się na bolesne grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania od kontrahenta należności. Mając na uwadze wskazany przez prawo limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać większość krajowych właścicieli firm, jednakże muszą oni pamiętać, że korzystanie z tej metody rozliczenia działa także w drugą stronę. Jeśli zatem sami mają problem z dochowaniem terminów opłat, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą stosownej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie druku VAT-R. Nieodzowne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i odpowiednie umieszczenie na każdej wydanej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że biura rachunkowe odradzają średnim przedsiębiorstwom metodę kasową?

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest nierzadko odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Z reguły przyczyną tego jest po prostu kwestia codziennego pilnowania wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga przecież dokładnego ich śledzenia, by nie przeoczyć terminu rozliczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wysyłają każdego miesiąca do kilkunastu faktur nie jest to utrudnienie. Z kolei już przy kilkuset dokumentach nadzór przelewów przychodzących na konto firmowe może zajmować nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich podmiotów polecanym rozwiązaniem, które zapewnia lepsze gospodarowanie czasem i redukcję ryzyka błędów przy księgowaniu, jest korzystanie z oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]