FUNKCJONOWANIE RODZINY

Trzeba podkreślić, że chociaż ocena funkcjonowania rodziny i praca z rodziną w tej czy innej formie są warte polecenia, to rzadko zdarza się, by terapia rodzin­na była stosowana jako jedyna forma leczenia. W swoim najnowszym sondażu do­tyczącym podejść do terapii dominujących wśród psychologów amerykańskich Ke­arney i Beasley (1994) stwierdzili, że najczęściej praca z rodziną przybiera formę treningu dla rodziców oraz kształtowania i kontrolowania systemu wzmocnień ; terapia rodzinna nie została wymieniona jako często stosowana metoda pracy. Jest bardzo prawdopodobne, że podobny sondaż przeprowadzony wśród psychiatrów i pracowników socjalnych dałby inne wyniki.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!