HOSPITALIZACJA

Leczenie szpitalne dzieci odmawiających chodzenia do szkoły stosuje się w Wielkiej Brytanii rzadko. Częściej są one kierowane na codzienną terapię na oddziale psychiatrii dziecięcej trwającą przez określony czas, lecz bez zatrzymy­wania w szpitalu. Hospitalizację stosuje się jedynie w przypadku zaobserwowa­nia poważnych objawów, szczególnie depresji, a także wobec dzieci z rodzin pa­tologicznych i dysfuncyjnych (Borchardt i in., 1994).Berg (1991) twierdzi, że trudno jest nakłonić dziecko do zaakceptowania ko­nieczności pobytu w szpitalu, jeśli się to jednak uda, problemy emocjonalne za­zwyczaj ustępują, co umożliwia zaplanowanie stopniowego powrotu do szkoły. Stosunkowo duża liczebność personelu oddziałów psychiatrycznych pozwala na udzielenie wsparcia w eskortowaniu dziecka do szkoły oraz podjęcie z nim od­powiedniej terapii.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!