INDYWIDUALNA NAUKA

Ucząc się indywidualnie, czyta i odpowiada (w tempie sobie właściwym) szybciej lub wolniej, przerabia jednak ten sam materiał co inni. Idywidualizacja w tym rodzaju nauczania programowanego dotyczy tylko tempa uczenia się.W przypadku programowania rozgałęzionego dawki informacji są większe, a więc pytania okazują się trudniejsze. Przewiduje się, że uczeń może popełniać błędy, jeśli ma jakieś luki w wiedzy dotych­czasowej. Odpowiedzi nie formułuje sam, ale wybiera jedną z kilku podanych po każdym pytaniu. Tylko jedna odpowiedź jest prawid­łowa i jeśli uczeń wybiera właśnie ją (to znaczy odpowiada dobrze), otrzymuje informację zwrotną w postaci pozytywnego wzmocnienia i przechodzi do następnej dawki informacji.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!