INFORMACJE O WYNIKACH

Informacje o wynikach pochodzą przede wszystkim od nauczyciela-wychowawcy, a zależnie od tego. co zawierają, mogą prowadzić zarówno do przyjaznych jego stosunków z uczniami-wychowankami, jak i do wzajemnej niechęci. Zagadnienia tego nie sposób przecenić, a jest ono wyraźnie nie zauważane.W świetle tego, co powiedzieliśmy dotychczas, jest oczywiste, że czynniki zewnętrzne — w postaci wzmocnień, nagród i kar, informacji o  wynikach — nie działają niezależnie od tego, jak są przyjmowane przez podmiot. Więcej: ich wpływ zależy w znacznej mierze od podmiotu. Wzmocnieniem pozytywnym, nagrodą może stać się tylko to, co prowadzi do stanu zadowolenia podmiotu. Informacja o wyni­kach spełnia taką lub inną rolę zależnie od tego, czego dowiaduje się z niej podmiot. Rodzi się pytanie, czy roli wzmocnień w uczeniu się nie mogą pełnić same czynniki podmiotowe (niezależnie od tego, co działa z zewnątrz).

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!