INFORMOWANIE O WYNIKACH

Informowanie o wynikach w uczeniu się ma dwojakie znaczenie: motywacyjne, i wówczas spełnia podobną rolę jak wzmacnianie (nagradzanie, karanie), oraz korekcyjne — wzbogaca (modyfikuje) wiedzę podmiotu o jego osiągnięciach. Rolę motywacyjną spełniają informacje o wynikach przede wszyst­kim wtedy, gdy pochodzą z otoczenia społecznego, które nie jest jednostce obojętne. Sygnał „dobrze” może działać podobnie jak nagroda, gdy jest odbierany jako pochwała, uznanie sprawiające zadowolenie jednostce, sygnał „źle” — podobnie jak kara, gdy jest odbierany jako powodująca niezadowolenie nagana, dezaprobata.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!