INNA REAKCJA

Inną, często spotykaną reakcją, która także powoduje zaburzenie relacji z rówieśnika­mi, jest skłonność do wycofywania się z interakcji i unikania czynności wymaga­jących utrzymywania kontaktów z innymi dziećmi (Rogosch i Cicchetti, 1994). Co ciekawe, rodzice maltretujący dzieci często mają wobec nich wysokie oczekiwania, pomimo że nie zapewniają wsparcia w osiąganiu ustalanych przez siebie celów i nie wykonują ważnych zadań wychowawczych. Na przyktad do­starczają dziecku mniej stymulacji werbalnej i nie zachęcają do samodzielności (Trickett i in., 1991). Ponadto uważają wychowywanie dzieci za niezbyt przyjem­ne zajęcie i stosują więcej dyscyplinarnych technik kontroli niż przeciętni rodzi­ce. Ich dzieci zachowują się w sposób wyzywający, są więc często podobnie trak­towane w szkole, którą utożsamiają z rodzicami. W tej sytuacji antypatia wobec rodziców często znajduje upust na terenie szkoły.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!