INNY RODZAJ REAKCJI

Fantazje dotyczące ponownego spotkania zdarzają się u dzieci stosunkowo czę­sto, wywołując zaniepokojenie dorosłych.Inny rodzaj reakcji obserwuje się w przypadku, gdy zgon miał charakter traumatyczny. Dziecko czuje się przytłoczone ogromem rozpaczy i pragnie wy­rzucić straszne wydarzenie z pamięci. Stara się unikać przedmiotów i sytuacji, które mogłyby przywoływać nieprzyjemne wspomnienia i boi się, że w podobny sposób może utracić inne bliskie mu osoby. Problem może pogłębić się, jeśli dziecko skojarzy śmierć z groźbą lub życzeniem, które wypowiedziało kiedyś w złości, czemu sprzyja myślenie magiczne, dominujące we wczesnych latach szkolnych. Dziecko nabiera wtedy przekonania, że jego złość stanowi także za­grożenie dla innych osób i w konsekwencji unika kontaktów społecznych.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!