INNY RODZAJ SYTUACJI

Innym rodzajem sytuacji jest nieuleczalna choroba koleżanki lub kolegi z klasy, kiedy wszyscy uczniowie muszą poradzić sobie ze stratą. Pomaga wtedy przygotowanie klasy, dostarczenie uczniom informacji w jasny i zorganizowany sposób i zachęcenie do wyobrażenia sobie swoich reakcji (Yule i Gold, 1993).Istnieją uzasadnione obawy, że dorastanie w domu, w któiym używa się przemocy niekorzystnie wpływa na rozwój dziecka. Jest to związane nie tylko z bezpośrednimi skutkami obserwowania lub doświadczania przemocy, lecz także z jej pośrednimi konsekwencjami w postaci niewłaściwej i nieskutecznej opieki rodzicielskiej.Z badań w tej dziedzinie wynika, że dzieci krzywdzone są zdecydowanie bar­dziej nieposłuszne i agresywne niż ich rówieśnicy z normalnych rodzin, łatwiej ulegają frustracji przy wykonywaniu zadań i w zabawie (Erickson i in., 1989).

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!