INSTYTUCJE SPOŁECZNE

Mając na uwadze instutucje społeczne o szczególnie szerokim zakresie pedagogicznych oddziaływań, odnotujmy trzy postulaty zwią­zane z koniecznością dokonywania ujednoliceń. Pierwszy dotyczy tego, co dzieje się w rodzinie. Jest ona pierwszą instytucją, w której dziecko zaznajamia się z zasadami. Najważniejsze okazują Się Icóntakty dziecka z matką i ojcem’ i ujednolicenie postępowania tych osób jest podstawowym wymaganiem. Trzeba liczyć się z tym, że matka i ojciec, jak się z różnych rodzin, mogą mieć tendencję do kierowania się różnymi wzorcami pedagogicznymi. Jeśli tak jest, niezbędne stają się uzgodnienia zmie­rzające do ujednolicenia.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!