INTERESUJĄC SIĘ WYCHOWANIEM

Interesując się wychowaniem, mówiliśmy o znaczeniu internalizacji norm. Chodzi o to, aby człowiek kierował się, respektującymi wartości ogólnoludzkie, normami przyjętymi za własne. Chodzi o zastąpienie zewnętrznego sterowania zachowaniem — stero­waniem wewnętrznym. Wszak właśnie wewnątrzsterowność jest kryte­rium dojrzałej osobowości. Zajmując się nauczaniem, mówiliśmy o znaczeniu aktywizowania poznawczego. Zwracaliśmy uwagę, że jest ważne, aby osiągnięcia poznawcze (a nie ewentualne nagrody, które mogą po nich nastąpić) były źródłem największego zadowolenia. Również w tym przypadku chodzi o autonomię podmiotu, uniezależnienie od okolicznościowych czynników zewnętrznych. Posłużmy się przykładami, by oczywiste stało się, co jest lepsze, co świadczy o większej dojrzałości i do czego w oddziaływaniach pedagogicznych należy zmierzać.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!