ISTOTA PODEJŚCIA

Isto­tę podejścia psychoanalitycznego stanowią następujące założenia:Żaden szczegół życia psychicznego ani też żadne zachowanie nie jest przy­padkowe, lecz stanowi efekt wcześniejszych doświadczeń.Myśli, uczucia oraz zachowania są zorientowane na osiągnięcie celu.Podświadome motywy kształtują nasz sposób postrzegania i reagowania. Są to prymitywne myśli powstające pod wpływem popędów i uczuć, których jed­nostka nie jest świadoma.Doświadczenia wczesnego dzieciństwa są niezwykle ważne i wyróżniające się w stosunku do późniejszych doświadczeń.Wśród wielu podejść wywodzących się z psychoanalizy na szczególną uwagę zasługuje koncepcja pracy z dziećmi stworzona przez Melanie Klein (Segal, 1964).Większość oferowanych dziś metod psychoterapii zakłada mniejszą często­tliwość sesji i krótszy czas trwania niż klasyczna terapia Freuda i jego naśladow­ców.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!