JADŁOWSTRĘT PSYCHICZNY

Jadłowstręt psychiczny to zaburzenie znane od dawna. Jako pierwszy wyod­rębnił je i opisał w 1873 roku Guli. Anoreksja stała się bardziej znana w ostat­nich latach, kiedy to pod presją obowiązującej mody młodzi ludzie zaczęli coraz usilniej dążyć do uzyskania szczupłej sylwetki. Młodzież styka się z tym wyide­alizowanym wizerunkiem w okresie poszukiwań własnej tożsamości, w czasie pokonywania trudnej drogi od dzieciństwa do dorosłości. Jak pisaliśmy , jednym ze sposobów radzenia sobie przez nastolatków z napięciami okresu dorastania jest dostosowywanie się do stereotypów i oczekiwań grupy rówieśni­czej. Czasem wyraża się to postaci nadmiernej koncentracji na własnym wyglą­dzie. Jak pokazują wyniki pewnego sondażu, aż 40% dziewcząt i 10% chłopców odchudza się intensywnie, w tym 7% dziewcząt i 1% chłopców stosuje skrajnie rygorystyczną dietę (Patton i in., 1997).

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!