JAK ROZUMIEĆ?

Jak należy rozumieć wiedzę jako system?Mówiąc o materiałach (np. tekstach) przyswajanych w procesie uczenia się, zwracaliśmy uwagę na znaczenie ich struktury. Wyrażają się w niej — poza ogólnym układem treści — wzajemne ich powiązania. Sygnalizowaliśmy, że jest ważne, by struktura była spójna, a reguła porządkująca zrozumiała, bo tylko wtedy może ona mieć pozytywne znaczenie w uczeniu się. Gdy mówimy o systemie wiedzy zdobywanej przez ucznia, mamy na uwadze wszystkie jego wiadomości — podmiotową reprezentację świata, jaka powstaje w jego umyśle. Podobnie jak dbamy o spójną strukturę poszczególnych materiałów (treści) będących przedmiotem nauczania, tak dążymy (powinniśmy dążyć) do tego, by cala wiedza podmiotu była uporządkowana i spójna.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!