JEDNA Z METOD

Jedną z metod wykorzystywanych w podejściu paradoksalnym jest zmiana poznawczego układu odniesienia (reframing). W tym przypadku objawy proble­mów uzyskują akceptację i są brane za dobrą monetę. Dzięki temu ich skutecz­ność w wypieraniu głębiej zakorzenionych problemów rodziny zmniejsza się tak, że w końcu tracą one rację bytu. Przykładem tego rodzaju postawy może być uznanie brudzenia się dziecka za przydatny wskaźnik relacji między rodzicami. W ostatnich latach pojawiło się sporo wątpliwości natury etycznej związa­nych z wykorzystywaniem metody paradoksu, jednak jej główne elementy praw­dopodobnie wciąż są powszechnie używane w terapii strategicznej (Shoham-Solomon i Jancourt, 1985).

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!