JEDNA Z PROCEDUR

Jedna z procedur polega na stopniowej modyfikacji zachowania dziecka przez zastosowanie tzw. kontyngentnego wzmacniania aż do osiągnięcia pożą­danych efektów. Proces ten przebiega często w kilku etapach: najpierw nagra­dzane jest odrabianie pracy domowej w domu, następnie odrabianie lekcji u ko­legi, później odrabianie pracy domowej wspólnie z jednym z rodziców w szkole po zakończeniu normalnych lekcji, potem uczestniczenie w jednej lekcji dzien­nie, wreszcie uczestniczenie w połowie zajęć itd. Na każdym etapie sukcesy dziecka są nagradzane pochwałami i poświęcaną mu uwagą oraz nagrodami rze­czowymi, odpowiednimi do danej sytuacji.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!