KARMIENIE NIEMOWLĄT

Noworodek nie potrafi samodzielnie zdobywać pokarmu, a na niebezpie­czeństwo lub niewygodę potrafi reagować jedynie płaczem. Główny opiekun, którym jest zazwyczaj matka, musi w reakcji na te sygnały dodawać dziecku otu­chy. Karmienie jest integralną częścią tego procesu, a więc jakiekolwiek jego za­burzenie może mieć głęboki wpływ zarówno na matkę, jak na dziecko.Chatoor i Egan (1987) badali mechanizm pojawiania się podobnych proble­mów. Zaproponowana przez nich klasyfikacja wprowadza pewien porządek i wskazuje sposoby radzenia sobie z tymi kłopotami. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy życia dziecko poznaje proces karmienia, jest więc bardzo prawdopo­dobne, że problemy pojawiające się w tym okresie będą natury fizycznej. Mogą one mieć charakter mechaniczny, co oznacza, że dziecko nie jest w stanie sko­ordynować swoich ruchów w stopniu niezbędnym do skutecznego karmienia lub medyczny – na przykład w postaci kolek lub trudności z oddychaniem utrudnia­jących ssanie.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!