KAŻDA OSOBA DOROSŁA

Nieuleganie wymówkom i wybiegom chorego oraz konsekwentne prze­strzeganie ustaleń stanowi warunek przyrostu wagi, a także świadczy o  głębokich przemianach w funkcjonowaniu rodziny.Każda osoba dorosła powinna z uwagą wysłuchać obaw chorego, jeżeli jed­nak dotyczą one jedzenia należy rozmowę przerwać, mówiąc np. „To są sprawy o    których powinieneś rozmawiać ze specjalistą”. Wypracowania szkolne na te­maty związane z anoreksją mogą być pomocne w uwolnieniu emocji wzbudza­nych przez chorobę. Ważne, by tematy te nie zdominowały zbytnio życia młodej osoby, ponieważ zachowanie szerokiego spektrum zainteresowań i sukcesy w wielu dziedzinach odgrywają kluczową role w rekonwalescencji.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!