KLASYCZNE WARUNKOWANIE

Po pewnym cza­sie dźwięk kamertonu zaczął wywoływać reakcję ślinienia się psów (co jest ich naturalną reakcją na widok pożywienia), nawet wtedy, gdy nie podawano im po­żywienia. W ten sposób metodą warunkowania klasycznego psy nauczyły się re­agować ślinieniem na sam dźwięk kamertonu – ich naturalną reakcję zaczął wy­woływać nowy bodziec.W szeroko cytowanych badaniach Watson i Rayner (1920) wyka­zali skuteczność warunkowania klasycznego w przypadku jedenastomiesięczne- go Alberta. Gdy początkowo pokazywano mu białego szczura, dziecko nie okazywało lęku, następnie kiedy do widoku szczura dodano nagły, bardzo gło­śny dźwięk, chłopczyk stawał się bardzo zaniepokojony i bojaźliwy.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!