KLUCZ DO ROZWIĄZANIA PROBLEMU

Kluczem do roz­wiązania tego typu problemu jest dopomożenie rodzicom w ukształtowaniu między nimi relacji opartej na równości, której byłyby podporządkowane dzie­ci, a także uświadomienie dzieciom, że między nimi a dorosłymi istnieją grani­ce, które muszą szanować (Mann i in., 1990). Oczywiście pomoc rodzinie we wprowadzeniu zmian nie zawsze jest możliwa, jednakże jakikolwiek krok w tym kierunku może okazać się pomocny.Schemat funkcjonowania rodziny będzie także przydatny do określenia czynników, które w szczególny sposób przyczyniają się do utrzymywania się pro­blemu. W tego rodzaju podejściu zakłada się, że przedstawiane symptomy są w rzeczywistości nieefektywnymi sposobami rozwiązywania problemów rodziny i że dalsze obniżenie ich efektywności może spowodować wyłonienie się nowe­go wzorca funkcjonowania rodziny.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!