KLUCZOWY CZYNNIK

Zarówno wśród zwierząt, jak i wśród ludzi, osobniki pici żeńskiej wykazują tenden­cję do zwiększonej syntezy i przerobu serotoniny, a z ciągle gromadzonych danych wynika ze związek ten może być odpowiedzialny za regulowanie reakcji emocjo­nalnych na niekorzystne doświadczenia u wszystkich zwierząt (Steiner i in., 1997). Jakiekolwiek zaburzenie w obiegu serotoniny natychmiast zwiększa prawdopodo­bieństwo problemów emocjonalnych. Można więc postawić hipotezę, że substan­cja ta odgrywa znaczącą rolę tak w powstawaniu, jak i w utrzymywaniu się zabu­rzeń, co daje szansę znalezienia nowych sposobów leczenia.Drugim, kluczowym czynnikiem wywierającym wpływ na zachowanie jest emperament dziecka.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!