KLUCZOWY ELEMENT PROGRAMÓW

Umieszczenie dziecka w ośrodku stałego pobytu pozwala odizolować je od niebezpiecznego i pełnego zaburzeń otoczenia, z kolei programy dzienne są na­stawione na uzyskiwanie poprawy dzięki stopniowemu ograniczaniu dysfunkcji i minimalizowaniu jej negatywnych wpływów. Ponadto, przy dokładnym plano­waniu jest możliwe stworzenie odpowiednich do wieku, wysoce wyspecjalizowa­nych programów leczenia, a także wykorzystanie faktu uczęszczania do szkoły jako dodatkowego bodźca do zmian (Place i in., 1990). Kluczowym elementem programów leczenia w ośrodkach stałego i dzienne­go pobytu jest przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom. Często stosuje się technikę interpretacyjną nazwaną przez Redlą (1959) wywiadem dotyczącym przestrzeni życiowej (the life-space interview). Zabiegi te mają zwrócić uwagę dziecka na schematy i powtarzane wzorce jego zachowania, a także nauczyć no­wych, właściwych sposobów reagowania.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!